2022-05-29
Vi har beslutat skjuta på städdagen en vecka. Ny dag är onsdag 8 juni.

Anledningen är väderprognosen som lovar rejält med regn.

Vi ser inte heller att vi kan vänta längre med beslut, detta av respekt för allas planering och framförhållning.

Containern finns på plats och det är givetvis inget som hindrar att man börjar när man har tid och lust

/Tobias Thomson, ordf.

2022-05-24

Hej

Onsdag 1 juni är det dags för den årliga städdagen på våra gemensamma ytor.

 

Bifogar kortare instruktioner om vad som ska göras under kvällen. Saknar ni arbetsuppgifter, sök upp en av längpersonerna i din fyrkant.

Vårstädning med Karta

 

Längpersoner samlas 17.30 vid soprummet 28-30 för genomgång av vad som behöver genomföras under kvällen.

 

Den traditionsenlig grillningen är tillbaka och vid 19.00 är grillarna tända och samfälldheten bjuder på hamburgare/parisare mm.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom Magnus Josefsson2022-05-09
Välkomna på årsstämma för samfälligheten Tallbacken. Som ni ser i materialet (se Dokumentsidan) så är det förutom sedvanlig årsmötesformalia också en del stora frågor som kommer att tas upp.

Tid: Måndag 23 maj, 19.00.
Plats: Hagaskolan, ingång via huvudentrén.

Ska ni företräda någon annan ska ifylld fullmakt tas med.

2022-04-20


Styrelsen vill bara kort informera om två viktiga datum i vår.

Måndag 23 maj 19.00 är det årsstämma i Hagaskolans matsal. Handlingar och sedvanlig info skickas ut senast två veckor innan mötet

Onsdag 1 juni är det städdag i samfälligheten. Utöver det ordinarie fixandet med krattning, sopning etc. ska vi i år även göra insatser med målning och snickeriarbeten på garage och sophus.

Längespersoner samlas 1 juni 18.30 vid sophuset 28/30 för en kort allmän avstämning och uppföljning.


2021-09-21
Hej och Välkommen till årsmöte för Tallbackens samfällighet

Plats: Maja Beskowskolan (Ingång bakom idrotten, se karta i bilagan)

Datum: 2021-10-06

Tid: 18.30-21.00

Bifogat hittar ni en karta för att hitta möteslokalen samt övriga handlingar till stämman

Vi vill påminna om vikten att komma på detta möte pga att vi behöver diskutera de omfattande behov av renoveringar vi har i samfälligheten, t.ex. dränering, ytterväggarna på gavlarna och taken. Detta kan vara kostnader för föreningen som vi kommer behöva finansiera.

Har ni frågor angående materialet vi skickat ut eller har övriga frågor så får ni gärna ställa frågor till styrelsen innan stämman för att vi ska kunna ha möjlighet att svara på dessa.

Vi vill påminna om att det finns möjlighet att ta med sig en fullmakt om inte hela hushållet kan närvara. Fullmakten finns på hemsidan Samfälligheten Tallbacken under dokument. Skriv ut och skriv under.


Mvh
Styrelsen Tallbacken gm Marikk Henriksson

2021-05-23
Hej,

I år ser schemat för sommarstädning inom fyrkanterna ut så här:

15 maj – Juni N - S
Juli              T - Z
Augusti        A - F
September   G - M

Längpersonerna är ansvariga för arbetsfördelning och information till grannarna i längan.

ARBETSUPPGIFTER

Varje dag:
• Städning och tillsyn i och omkring soprum.  Håll golvet rent från matrester, plastpåsar, hundbajspåsar m m.  så slipper vi skadedjur.

Varje vecka:
• Klippning av gräsytor (se karta på hemsidan, streckat område).  Vi klipper också där åkgräsklipparen inte kommer fram.
• Klippning med trimmer kring fasader, träd, motorvärmare- och lyktstolpar samt under staketet mot Sandbackavägen.  Obs! Kom ihåg vid garage, förråd och soprum.

Varje månad:
• Rensning av ogräs i och omkring lekplats och rabatter.
• Sopning av alla asfalterade ytor med sopmaskin.

Åkgräsklippare: (OBS! Ansvarig person) • Gräsytor vid alla parkeringar och plana gräsytor mellan 26/28 och 28/30. (se karta på hemsidan)

För allas trevnad håller vi ordning och reda i förrådet och rengör klipparna och sopmaskinen innan de ställs tillbaka.

Mvh
Styrelsen


Internet Information

Webmail
 Bredband2 webmail
Inloggning med mailadress (ex. thomas.norlund@tallbacken.info och lösenordet för det mailkontot).

Mailadministration
 Bredband2 mail administration
Skapa mailadresser, återställ lösenord.
Inloggning med speciellt administrationskonto (ex: ba1234)


2020-05-09

Årets städkväll blir torsdag den 28 maj.

Innan städkvällen vill vi att alla tvättar sin garageport.

Samfälligheten Tallbacken
Styrelsen

2020-05-09
SOMMARSTÄDNING INOM FYRKANTERNA

15 maj – Juni  T -- Z
Juli               A -- F
August          G - M
September     N -- S

Längpersonerna är ansvariga för arbetsfördelning och information till grannarna i längan.

ARBETSUPPGIFTER

Varje dag:
• Städning och tillsyn i och omkring soprum.  Håll golvet rent från matrester, plastpåsar, hundbajspåsar m m.  så slipper vi skadedjur.

Varje vecka:
• Klippning av gräsytor (se karta, streckat område).  Vi klipper också där åkgräsklipparen inte kommer fram.
• Klippning med trimmer kring fasader, träd, motorvärmare- och  lycktstolpar samt under staketet mot Sandbackavägen.  Obs! Kom ihåg vid garage, förråd och soprum.

Varje månad:
• Rensning av ogräs i och omkring lekplats och rabatter.
• Sopning av alla asfalterade ytor med sopmaskin.

Åkgräsklippare: (OBS! Ansvarig person)
• Gräsytor vid alla parkeringar och plana gräsytor  mellan 26/28 och 28/30. (se karta på hemsidan)

För allas trevnad håller vi ordning och reda i förrådet och rengör klipparna och sopmaskinen innan de ställs tillbaka.

2019-05-07

SOMMARSTÄDNING INOM FYRKANTERNA

15 maj – Juni, A – F
Juli, G – M
Augusti, N – S
September, T -- Z      

Längpersonerna är ansvariga för arbetsfördelning och information till grannarna i längan.

Arbetsuppgifter:                                        

*          Sopning av alla asfalterade ytor, varje månad med sopmaskin
*          Rensning av ogräs i rabatter          
*          Rensning av gräs m m i och omkring lekplats                                     
*          Klippning med trimmer av gräs kring fasader, träd, motorvärmare- och belysningsstolpar samt under staketet mot Sandbackavägen                   
            Obs! även gräs mot träpanel vid garage och soprum
*          Städning och tillsyn i och omkring soprum, dagligen
*          Klippning av alla gräsytor, förutom de stora gräsmattorna mot Sandbackavägen och de plana gräsytorna mellan 26/28 och 28/30 som ska klippas med trädgårdstraktorn. Glöm inte ytorna kring gästparkeringen.


2019-04-27

Årsstämman flyttas till måndag 27 maj eftersom alla lämpliga lokaler på Folkets Hus var upptagna den 22 maj.

 

Vi återkommer inom kort med kallelse och övriga handlingar.

 

Trevlig helg!

Samfälligheten Tallbacken

/Sören Antonsson2019-04-15

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas onsdag 22 maj. Plats och tid meddelas senare.

 

Den årliga städkvällen blir tisdag 28 maj.

 

Vi önskar alla en GLAD PÅSK!

 

Samfälligheten Tallbacken

gm Sören och Gunilla  Antonsson


2018-05-29
I morgon onsdag har vi vårstädning inom området. Då kommer en container att placeras på 30:s gästparkering och inga bilar får parkeras där från kl 09.00.

Hälsningar

Sören

2018-05-21

Vi har från flera  boende inom vårt område fått veta att Sandalidens skola har sommarfest den 29 maj.

Därför har vi beslutat att flytta vårstädningen till onsdag den 30 maj kl 18 – 20.

Samfälligheten Tallbacken
Styrelsen

2018-05-16
SOMMARSTÄDNING INOM FYRKANTERNA

15 maj – Juni  G – M
Juli           N – S
Augusti        T – Z
September      A - F       

Längpersonerna är ansvariga för arbetsfördelning och information till grannarna i längan.
Sommarstäd info

2018-04-11
Årsstämma
Årets stämma äger rum den 23 maj kl. 18.30. Vi återkommer med årsmöteshandlingar och uppgift om plats.
 
Vårstädning
Tisdag 29 maj har vi den årliga vårstädningen. Arbetsbeskrivning utsändes senare.
Som tidigare år bjuder vi på grillade hamburgare m m när vi städat klart.

Förseningsavgift
Styrelsen har beslutat införa en påminnelseavgift på 100,- kr vid för sent inbetald månadsavgift. Beloppet debiteras om försening av avgiften inträffar 2 månader i följd. Avgiften avses täcka extra arbete och tillkommande avgifter.

Samfälligheten Tallbacken

Styrelsen
Sören Antonsson

2017-05-09
Hej!
Här kommer schemat för sommarstädningen 2017.
 
N – S    15 Maj – Juni  
T – Z    Juli
A – F    Augusti
G – M   September
 
Vidare information framgår av bifogade skrivelse.
 
Lycka till!
 
Tallbackens styrelse
gm Sören Antonsson


2017-05-22
Länk till info om "Innanför ringleden - Stadsutvecklingsprogram" som jag tog upp på stämman.

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/innanforringleden.4.3b86af4c15406b155a0d9f7.html

Hälsningar,

Karl

2017-05-03

Hej alla grannar och välkomna till årets stämma och städdag!
 
Städdagen kommer att genomföras den 17 maj kl 18-20. Det är både innergårdarna och övriga gemensamma ytor som ska städas. Som vanligt avslutar vi städdagen med grillning av hamburgare. Vi kommer också skicka ut information om traktorn kommer vid ett tidigare tillfälle och sopar asfalterade ytor, då är det bra om ni kan hjälpas åt att sopa ut gruset från kanterna.
 
Stämman genomförs den 22 maj kl 18 i Sandalidens matsal. Kallelse med dagordning och handlingar bifogas i detta mail.
 
Med Vänlig Hälsning
Styrelsen för Tallbackens sammfällighetsförening

Kallelse och handlingar finns på dokumentsidan


2017-04-11

Hej igen alla grannar
 
Tyvärr hade styrelsen inte koll på att det var Blodomloppet samma dag som vi föreslog stämma. Detta är olyckligt då vi vet att många av er är delaktiga på något sätt i Blodomloppet. Av denna anledning så flyttar vi datumet för stämman, så att så många som möjligt kan delta. Nytt datum är den 22 maj kl 18.00 i Sandalidens matsal. Boka in detta nya datum i era kalendrar så kommer handlingar i god tid innan.
 
Med vänlig hälsning
Samfälligheten Tallbackens styrelse genom Moa Brydsten

2017-04-07
Hej kära grannar!
 
I veckan har styrelsen sammanträtt och fastställt datum för stämma samt vårstädning. Lägg in dessa datum i era kalendrar redan nu så kommer mer information när det närmar sig. Stämman är planerad till den 23 maj kl 18.00 i Sandalidens matsal och gemensamma vårstädningen till den 17 maj kl 17-20.
 
Avser ni att skriva motioner till stämman vill styrelsen ha dessa tillhanda innan 1 maj. Det ger oss förutsättningar att bereda motionerna till stämman.
 
Trevlig helg!
 
Med vänlig hälsning
Samfälligheten Tallbackens styrelse genom Moa Brydsten

2016-05-09
Hej!
 
Här kommer schemat för sommarstädningen  2016.
 
15 Maj – Juni    G - M
Juli                     N – S
Augusti              T  - Z
September        A - F
 
Längpersonerna fördelar arbetet.
 
Lycka till med klippning och sopning!!
 
Hälsningar och en trevlig sommar
Tallbackens styrelse
gm Sören Antonsson

2016-05-16

Hej alla grannar
 
Nu är det snart dags för den årliga stämman i vår samfälld. Precis som vi tidigare informerat om så genomförd stämman den 30 maj klockan 18.30 på IFK Umeås kansli. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta men om ni mot förmodan inte kan närvara så finns blankett för fullmakt på vår hemsida (under dokument), ni kan då överlåta er röst till någon annan medlem. Väl mött den 30 maj!

Som husägare bör Du:
 
·         Lämna Dina synpunkter till styrelsen inför stämman om Du saknar någon punkt i föreslagen dagordning.
 
·         Alla delägare i samfällden har rösträtt. Om någon ägare inte finns på plats vid omröstning krävs fullmakt (underskrift som medger annan att rösta) i dennes ställe, finns blankett på hemsidan www.tallbacken.info
 
·         Delta i stämman för att få veta vad som gäller och vad som skall hända i framtiden inom samfälligheten.

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom ordförande Moa Brydsten

2016-05-04
Hej alla Grannar
 
Våren kom tidigt i år och alla är vi sugna på att göra vårfint. Den årliga vårstädningen är därför bokad till den 12 maj klockan 18.00 (vid regn skjuter vi det till 16 maj samma tid). Efter städningen så avslutar vi som vanligt med hamburger-grillning.
 
I containern endast löv, kvistar och ris, ej plastsäckar. Det vore också bra om så många som möjligt kan ställa in bilarna i garagen så att traktorerna kommer åt gräsmattorna. Parkeringen på 30 måste stängas av under kvällen för containern. Håll uppsikt på barnen då det kommer att vara mycket trafik i farten. Vi vill inte att det inträffar någon olycka.
 
Om någon inte kan delta denna kväll så kan man kratta och bidra innan.
 
Stämman kommer i år att genomföras den 30 maj kl 18.30. Boka in detta datum i era kalendrar. Handlingar kommer ca två veckor innan stämman.
 
Hälsningar
Tallbackens styrelse

2015-04-23

Hej!

 

Så här ser sommarstädning ut för 2015

 

15 Maj – Juni    A – F

Juli                  G – M

Augusti            N – S

September       T  - Z

 

Lycka tilll med klippning o sopning odylika arbeten. Längpersonerna fördelar arbetet.

 

Häls/Lennart


2015-05-07
Hej kära grannar
 
Nu har det blivit dags för årets stämma i vår samfälld. Den går av stapeln måndagen den 25 maj klockan 18.30 på IFK Umeås kansli (Hyggesvägen). Utöver de vanliga ärendena till stämman vill styrelsen att ni observerar beslutsärendet angående investering i samfälldens värmesystem. Bifogar kallelse och alla handlingar i detta mail. Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av oss i styrelsen.
 
Välkomna!
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen genom ordförande Moa Brydsten

Kallelse och handlingar finns på dokumentsidan

2015-05-06
Hej!
 
Då var det dags för den årliga vårstädningen boka måndag den 11/5  kl. 18.00 vid regn tisdag. Ni får def. Datum i helgen när vi sett vädret. Jag är tvungen att boka upp traktorena i tid därför vill jag gå ut med en förvarning.
Det gäller som vanligt i containern endast löv,ris, kvistar ej plastsäckar. Det vore bra om vi har så lite bilar ute som möjligt så traktorena kommer åt gräsmattorna. 30 s gästparkering måste bli avstängd under städkvällen. Vi avslutar som vanligt med grill. Håll uppsikt på barnen då det kommer att bli mycket trafik i området så att det inte händer någon olycka.
 
Häls/ Lennart


2014-03-24
Hej!
 
Så här ser städlistan ut för 2014 längpersonerna leder och fördelar arbetet. Se till att ni visar de nyinflyttade vad som skall klippas och skötas under månaden ni har.
Glöm inte stängslet längs Sandbackavägen brukar glömmas ganska ofta.
 
Städlistan
 
15 Maj – Juni T – Z
Juli A – F
Aug G – M
Sept N – S
 
OBS! Att de som har 1 a månaden måste kanske börja klippa redan i maj. Låt inte gräset växa för långt för då är risken att inte klipparna orkar och då måste ni kanske klippa samma ställe 2 gånger. Det brukar bara vara vissa ställen det växer bättre på i början.
 
Häls/ Lennart

2014-05-06
Hej!
 
Äntligen blir det arbete vårstädning har vi lagt måndag 12/5 kl. 18.00 vid regn tisdag 13/5 samma tid. Samma regler gäller som förra året alltså inga bilar på 30 s gästparkering gäller även de ordinarie stolparna containern kommer att placeras där måndag morgon. OBS! i containern får endast läggas löv, kvistar,ris .Plastsäckarna måste tömmas. Efter städningen grillar vi utanför förrådet. Ni som inte kan på måndag är det inte förbjudet att kratta under helgen. Eftersom det kommer att gå 2 traktor under kvällen håll koll på barnen så ingen olycka händer.
 
Häls/Lennart

2014-05-05
Hej alla grannar 

Den 19 maj klockan 18.30 hälsar styrelsen er välkomna till Tallbacken Samfällighetsförenings årsst ämma på Umeå Folkets Hus.
Se kallelse och handlingar på dokumentsidan.
 


Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen genom Moa Brydsten


2014-04-02
Hej alla grannar

Ni kan redan nu boka in den 19 maj klockan 18.30 i era kalendrar, då kommer samfälldens årliga stämma att genomföras på Umeå Folkets Hus. Kallelse med handlingar skickas ut på mail senast två veckor innan mötet. Handlingarna kommer också att finnas på hemsidan.

Vill ni skicka in motioner eller någon skrivelse till stämman så måste de lämnas till styrelsen senast den 19 april, en månad innan stämman. Då hinner vi bereda och skicka ut dem med handlingarna.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen genom Moa Brydsten

2013-05-07
Hej!

Årsstämman sker Måndagen 27/5 kl. 18.30 Folkets hus lokal ( Grimm) handlingar kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Vårstädningen kommer att ske tisdagen den 14/5 kl. 18.00 vid regn Onsdag samma tid. De som inte kan då är det bara att kratta ihop högar så kommer traktorn och tar upp dem. Samma regler gäller som förr om åren inga plastsäckar i containern utan de måste tömmas ur. Grusavfall till 28 gäsrparkering. OBS Hela 30 lilla parkeringen kommer att vara avstängd under Tisdagen för containeruppställning gäller även de som står vid elstolparna. /Lennart

2012-05-21
Vårstädning onsdag 23/5 kl. 18.00 Längpersonerna kan komma till förrådet 10 minuter tidigare för vidare info.
Containern kommer att stå på 30 gästparkering vill ha parkeringen bilfri på onsdagen så att traktorena kommer åt den. Samma regler gäller i år inga plastsäckar i containern de måste tömmas ur. OBS! Håll koll på barnen på kvällen eftersom  2 traktorer kommer att köra på området så att ingen olycka händer. Kom ihåg stämman ikväll 21/5 kl, 18.30

Lennart

2012-05-06
Kallelse till föreningsstämma finns på dokumentsidan

2012-05-04
Här kommer städschemat för sommaren.
 
15 maj och juni                   A-F
Juli                                   G-M
Aug                                  N-S
September                         T-Z
 
Längpersonerna fördelar arbete under månaden.
 
26 A-F            PJ Forsgen
26 G-M           Johan Svensk
26 N-S            Lars-Olof Wretell
26 T-Z            Kenneth Karlsson
 
28 A-F            P-O Nilsson
28 G-M           Per Norrman
28 N-S            Stefan Lundström
28 T-Z            Magnus Johansson
 
30 A-F            Patrik Andersson
30 G-M           Torkel Olofsson
30 N-S            Jan Roslin
30 T-Z            Eje Fällman
 
Vänliga hälsningar

Lennart

2011-10-18
Hej!
 
Vi kommer att köra extra mycket värme under några dygn för att få ut värme till de som ligger längst ut på slingan ni som känner att det blir för varmt skruva då genast ner termostaterna i era hus då kanske vi får det att snurra längst ut också
Containern i sophusen kommer att försvinna i månadsskiftet och ersättas med 6 st gröna kärl med lock i varje sophus.Det kan ju innebära att det blir lite stökigare i sophusen vilket innebär att den som har städveckan måste gå dit lite oftare och se över ordningen där.
 
Häls/Lennart

2011-05-12
Kallelse till föreningsstämman 2011 på Dokumentsidan.

2011-04-01
Städschema sommaren 2011
15 maj – juni      T – Z
Juli                   A – F
Aug                  G – M
Sept                 N - S
Häls/
Lennart

2011-03-26

Vi har passerat 4000 besökare på hemsidan (mätningen startade 2009-01-12). Kul!
Klicka för mer information på Sitemeter.com
/Thomas

2011-02-23
Hej !
 
En uppmaning till de boende på samfälligheten ni kan inte utnyttja NCC s container på 28
att kasta soffor o sängar i det blev nu en extra kostnad eftersom den endast får innehålla
träavfall från byggnadtionerna.
 
Häls/
Lennart

2011-01-12
Hej!
 
Jag skulle vilja att ni försöker att skära ned överhänget som är på baksidan ni behöver inte gå upp på taket utan det kan ni göra från balkongen med spaden det för att spara hängrännorna det är även mycket stora istappar som kan falla ner på någon. Jag skulle även vilja veta om någon har sett snöspaden och snösläden från 30 sophus. De verkar ha fått fötter.
 
Häls/ Lennart

2010-10-26

Hej!
 
Inför vintern och den stundande fasadbytet som kommer att starta om ca 2 veckor kommer det kanske bli kaotiskt på de områden som arbetarna håller hus.Jag skulle helst vilja att ni parkerar era bilar i garagen dels på grund att det kommer att ställas upp en del baracker och dels att snöröjaren kommer fram så enkelt som möjligt. De bilar som inte används så mycket under vintern kan parkeras närmast sandbackavägen skulle ni då behöva ström kan ni ta den från stolparna vid de korta garagen.ni kan höra av er till mig så skall jag visa er vart ni kan stå. Jag kommer att gå runt innan dom kör igång då ni  kommer att få skriva på ett kontrakt. Ni kan även börja plocka bort blommor som ni är rädd om till vänster om bron även saker som sitter på väggen gäller även lampor och kontakter som sitter på bron. Markiserna måste även bort.Ni kan  inte heller lägga upp snölager till vänster om bron det måste vara rent när byggarna kommer. Har ni några övriga frågor kan vi ta dem när jag besöker er eller så får ni väl ringa om ni har några funderingar. Jag skall också upplysa er om att jag gjort 6 st kontroller under aug, sept av garagedörrarna och samtliga har varit låsta . Bra jobbat fortsätt med det.
 
Häls/ Lennart

2010-10-16
Hej!
 
19 oktober kommer det bli ett avbrott i leverensen av fjärrvärmen, för mer info se bifogad  bild.
 
Vänliga hälsningar
/
Lennart
30 Y

2010-09-27
Bästa samfällighetsdelägare!
 
Arbetet för att få igång fasadbytet fortgår.
Här kommer uppdaterad information samt en påminnelse.
 Vi återkommer med mer info framöver.
Styrelsen gm Kjell Holmberg

2010-09-23
Hej!
 
Den 29 September blir ni utan värme och varmvatten från kl 14 till ca 22.00 på grund av underhållsarbetet.
 
För mer information se bifogad  bild.
 
Vänliga hälsningar
/
Lennart 30 Y

2010-09-11
Bästa samfällighetsdelägare!
 
Förtydligande av förra informationen (se nedan):
Det gäller alltså vattenburen golvvärme som kan påverka hela vårt värmesystem.
Det gäller växter nära fasaderna.
 
Styrelsen har möte den 20:e. Hör av dig om du har specifika frågor för styrelsen att ta upp. När det gäller fasadbytet har vi inte mer information ännu.
Vill påminna om att anmäla åtgärdsbehov balkongsidor till Lennart.
 
Lennart har ombesörjt att dräneringen spolats under veckan som gick. Preliminärt gick det bra och det verkar inte som det är tätt någonstans i nuläget.
 
Vänligen!
Styrelsen gm
Kjell Holmberg

2010-09-03
Tjena!
 
Kommer med en info måndagen 6/9 kommer vi att spola dräneringarna i området. Detta gör vi bara i förebyggande syfte vi kommer även att tömma brunnarna så slipper september längorna göra det. Ni kan ju hålla uppsikt i källarna men vi hoppas att det skall bli några problem.
 
Häls/ Lennart

2010-09-02
Bästa samfällighetsdelägare!

Det närmar sig start för fasadbytet.Här kommer info.


På den senaste stämman beslutades att anta NCC som entreprenör. Representanter för styrelsen har sedan dess fört diskussioner med NCC samtidigt som vi försökt bringa klarhet i vad som gäller för ROT-avdraget. Vi har nu enats med NCC om att starta arbetet enligt följande:
Här kommer ytterligare information/påpekanden från senaste styrelsemötet
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen gm Kjell Holmberg

2010-08-23
Vi (Sören, Lennart och Kjell) träffar NCC på
torsdag 26 aug och att vi återkommer med info efter denna träff.

Mvh
Kjell

2010-07-15
Idag är det driftsstörningar hos Bredband2 som påverkar oss.

"Det är för tillfället problem med förbindelserna i norra delarna av Sverige.
Det drabbar trafik från Sundsvall och norrut.
Tekniker arbetar med att lösa problemet.
Driftstörningen drabbar även åtkomsten till vår mailserver samt webmail."

Bredband2 driftstörningar

2010-05-20

Hej!
 
Vårstädning sker Måndag 24/5 Kl 18.00 vid regn Tisdag 25/5 kl 18.00
Ni som krattar före gör högar som traktorn sen kommer och plockar upp. Containern kommer att stå på 30:s gästparkering som kommer att vara
avstängd Mån och Tis.
Endast löv, ris, trädgårdsavfall Dvs inga plastsäckar får slängas i containern.
 
Viss förtäring kommer att ske efter städningen vid förrådet.
 
OBS! Längpersonerna:
Ni som har städmånad Juni måste kanske klippa vissa ställen där gräset redan blivit långt, särskilt vid gavlarna.
 
Hälsningar
Lennart

2010-05-10
Hej !
 
Vatten o Värme är nu igång igen, en viss injustering kommer att ske under veckan.
Hoppas att ni har överseende för detta, vi får hoppas att det blir bra efter detta byte.
 
/Lennart

2010-05-06
F.r.o.m måndag 10/5 kl. 7.00 kommer vattnet att vara avstängt på grund av byte av styrutrustning i u-centralen.
Hur lång tid vattnet är borta beror hur bra det går, räkna med till kl. 18.00.
Fungerar det tidigare går jag ut med ett mail.
Se till att ni tappar upp vatten på söndagkväll så att ni har för dagen.
Värmen kommer att vara avstängd från måndag kl. 7.00 till tisdag kl. 16.00.
Har ni några frågor kan ni ju höra av er till mig.

/Lennart
131226 eller 070-5465173

2010-05-06
Årsstämman flyttad till torsdag 27 maj kl 18.30 p g a att anbudstiden för fasaderna utgår 25 maj. Stämmohandlingarna kommer att delas ut kommande vecka.
 
Styrelsen

2010-04-29
Hej alla tallbackare
 
Måndag 3/5 kl. 8.00 sker maskinsopning av asfaltytorna. Då skall alla parkeringar vara fria från bilar de som absolut
måste ha dem ute får själv sopa upp gästparkeringen mot Sandbackav. minst 3 m ut så att traktorn kan sopa framför   .
sopa gärna ut från gårdar,garage ca 2m.De som känner för det kan ju under helgen sopa ut från kantstenarna runt
fyrkanterna samt kratta ut från gräsmattorna där det går att komma åt. Blir ju mindre jobba senare då.
Återkommer senare med vårstädningen när snön tinat bort.
SOMMARSTÄDNINGEN 2010 enligt följande
 
Juni N – S
Juli  T – Z
Aug A – F
Sept G- M

Längpersonerna gör upp schema så att det fungerar

Har ni några frågor kan ni ju höra av er  tel 131226

Trevlig valborg

2010-03-09
Protokoll från extrastämman finns nu på Dokumentsidan.

2010-01-03
Snöhögar på cykel/gångväg.
Vi måste hålla cykel/gångvägen farbar för utryckningsfordon.
Styr inte ut snön från gårdarna så att det blir en stor hög på cykel/gångvägen
Då vi inte exakt vet när snöröjningen kommer, kan högarna bli ett problem för utryckningsfordon.

2010-01-20
Den planerade extra stämman senarelägges på grund av
att erforderliga bygghandlingar ej är klara.
 
Nytt datum meddelas senare.
/Styrelsen

Överhäng av snö.

Vi vill att ni skottar/petar ner överhänget av snö som blivit på södersidan av husen.
Det går bra att göra från balkongen med en snöskyffel.
/Lennart genom Thomas

2009-10-14
Tallbarret okt 2009

2009-06-10
Besiktningen av fönstren som skulle göras 12/6 är framskjuten.
Nytt datum kommer senare.
/Lennart

2009-05-21
Vårstädning Tisdag 26/5!
Vid regn flyttas det till Onsdag 27/5.
För att vi ska orka med jobbet kommer det att finnas korv m.m.

2009-05-09
Hej!
Skicka in Er mailadress till mig på lellejonsson@spray.se.
Då kan jag göra en sänd-lista för att skicka ut information.
/Lennart


2009-05-04
Bredband2 har börjat städa i gamla miljöer.
Vår hemsida har blivit flyttat från Skycom till Bredband2.
I samband med det så upptäcktes att de DNSer vi använder, som vi fått från Skycom, inte längre fungerar som dom ska.
(De gamla DNSerna: 212.217.248.3, 212.217.248.5)
Alla boende inom Samfälligheten måste ändra DNS-adresser till nedanstående:
89.160.20.18
89.160.20.22

Hur du ändrar kan du se exempel på här: Nätverk på tallbacken

2009-05-01
Kallelse till Föreningsstämma
Årets föreningsstämma är den 18 Maj kl 18:30.
Den hålls på Umeå Folkets Hus i lokal Balder.
Välkommen!

2008-12-30
Skrivning till gårdar angående avverkning

2008-09-28 
    Erbjudande, gemensam upphandling högtrycksspolning

2008-05-28
    Vårstädning