Föreningsstämma

Fullmakt till föreningsstämma
Fullmakt

2023-05-08
Dagordning
Protokoll
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2022 Bilaga 2. Balansrapport Bilaga 3. Revisionsberättelse Bilaga 4. Utfall & Budget Bilaga 5. Kostnadsfördelning Bilaga 6. Fullmakt Bilaga 7. Beslut om månadsavgifter Bilaga 8. Laddenheter i garagen Bilaga 9. Valberedningens förslag på arvoden

2022-05-23
Dagordning
Protokoll
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse Bilaga 2: Balans- och resultaträkning  Bilaga 3: Revisorberättelse Bilaga 4: Sammanställning, utfall budget Bilaga 5: Kostnadsfördelning Bilaga 6: Fullmakt Bilaga 7: Finansieringslösning samfälligheten, principer Bilaga 8: Brandskydd Bilaga 9: Dränering Bilaga 10: Laddenheter garagen

2021-10-06
Kallelse/dagordning
Protokoll
Bilagor
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse Bilaga 2. Balans och Resultaträkning Bilaga 3. Revisorsberättelse Bilaga 4. Samanställning Utfall budget Bilaga 5. Kostnadsfördelning

2020-10-01
Kallelse
Protokoll
Bilagor
Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kostnadsföredelning Revisionsberättelse Sammanställning budget och utfall

2019-05-27
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Budget 5 Kostnadsfördelning

2018-05-23
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Budget 5 Kostnadsfördelning

2017-05-22
Kallelse och verksamhetsberättelse
Protokoll
Bilagor
1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Budget 2017 samtbudgetutfall 2016 4 Skrivelse ang katter kostnadsfördelning Umeå Kommun regler katter

2016-05-30
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Budget 2016 samt budgetutfall 2015 Kostnadsfördelning

2015-05-25
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Tallbacken värmesystem 2 Verksamhetsberättelse 2014 3 Budget 2015 samt budgetutfall 2014 4 Balansrapport  5 Motion

2014-05-19 Föreningsstämma
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Verksamhetsberättelse 2 Budget samt budgetutfall 3 Balanrapport 4 Motionssammanställning

2013-05-27 Föreninsstämma
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Verksamhetsberättelse 2012 2 Budget 2013 och resultat 2012 3 Kostnadsfördelning enligt gällande anläggningsbeslut
 Balansrapport

2012-05-21 Föreningsstämma
Kallelse
Protokoll
Bilagor
1 Verksamhetsberättelse 2 Budgetutfall 3 Kostnadsfördelning 4 Finansiering 

2011-05-26 Föreningsstämma
Kallelse
Protokoll

2010-06-22 Extra föreningsstämma
Kallelse
Protokoll

2010-05-27 Föreningsstämma
Kallelse
Protokoll
Bilagor
Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4, 5, 6
Bilaga 7 Bilaga 8 Revisionsberättelse Offert och förbrukningsuppgifter

2010-03-01 Extra föreningsstämma
Protokoll
Presentation Umeå Energi (problem att öppna dokumentet, se nedan)

2009-05-18 Föreningsstämma
Kallelse
Protokoll
Bilagor
Verksamhetsberättelse Kostnadsfördelning
Balans och resultaträkning Resultat 2008 samt förslag till budget 2009

Äldre protokoll
Protokoll 2008-05-12
Protokoll 2007-05-27
Protokoll 2006-05-21


Tallbarret

Tallbarret Apr 2018
Tallbarret Dec 2017
Tallbarret Sep 2017
Tallbarret Sep 2016
Tallbarret Dec 2015
Tallbarret Okt 2013
Tallbarret Maj 2013
Tallbarret Mar 2013
Tallbarret Nov 2012
Tallbarret Okt 2012
Tallbarret Sep 2012
Tallbarret Aug 2011
Tallbarret Okt 2009
Tallbarret Jan 2009
Tallbarret Feb 2008
Tallbarret Aug 2007


Underhållsplan
Underhållsplan

Stadgar & Anläggningsbeslut
Stadgar
Anläggningsbeslut: Sida1 Sida2

Dataskyddsförordningen (GDPR)
GDPR-information

Övrigt
Sommarstäd 26 28 30
Karta 26 Karta 28 Karta 30

Internet
Tallbacken mail
Felsökning bredbandsanslutning/fiberkonverter