2022-06-08
Lagt upp protokollet från stämman på Dokumentsidan

2022-05-29
Ny info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2022-05-24
Uppdaterat styrelse och valberedning på sidan Kontakter
Lagt upp information om vårstädning av på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv 

2022-05-22
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2022-05-10
Lagt ut kallelse och bilagor till Stämman 2022 på Dokumentsidan

2022-04-21
Info om stämma och vårstädning på sidan Aktuellt

2021-11-20
Uppdaterat ansvarig snöröjning/sandning på sidan Kontakter
Uppdaterat längperson på 28 T-Z på sidan längpersoner

2021-10-13
Lagt upp justerad verksamhetsberättelse på Dokumentsidan

2021-10-12
Lagt upp protokollet från stämman på Dokumentsidan

2021-10-10
Lagt in länk till Facebook-grupp Tallbacken Köp & Sälj i vänstermenyn
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv 
Uppdaterat webblänkar på Länksidan

2021-10-09
Lagt upp anläggningsbeslut på Dokumentsidan
Uppdaterat styrelse och valberedning på sidan Kontakter

2021-10-06
Uppdaterat Skötsel av området på informationssidan med länk till kontaker

2021-10-02
Uppdaterat dokument kostnadsfördelning för Stämman 2021 på Dokumentsidan
Lagt till bild/karta Maja Beskowskolan på sidan Aktuellt

2021-09-21
Info om Stämman på sidan Aktuellt
Lagt ut kallelse och bilagor till Stämman 2021 på Dokumentsidan

2021-06-26
Info om @tallbacken.info mail på sidan internet-information
Uppdaterat länkar på Länksidan

2021-05-23
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2021-05-08
Nya husägare 28Q och 30S. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan

2021-05-04
Uppdaterat ansvarig Undercentral på sidan Kontakter
Uppdaterat längperson på 30N-S på sidan längpersoner

2021-05-03
Lagt till ny kapacitetsbild internet på sidan internet-information

2020-10-06
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2020-10-05
Lagt till kapacitetsbild internet på sidan internet-information
Tagit bort Klart-väder-kod på startsidan för snabbare laddning

2020-10-03
Lagt upp protokollet från stämman på Dokumentsidan
Uppdaterat styrelse och valberedning på sidan Kontakter
Rättat långsam laddning av sidan husägare på den lösenordsskyddade medlemssidan
Uppdaterat ansvarig för nedan på sidan Kontakter
   · Gemensamma elektriska anläggningar (belysningen inom samfälldens område och motorvärmaruttagen)
   · Gräsklippning och det gemensamma garaget

2020-10-01
Kompletterat med bilagor (resultaträkning, balansräkning och kostnadsfördelning) på Dokumentsidan
La även ut en korrigerad "Sammanställning budget och utfall" på Dokumentsidan

2020-09-30
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2020 på Dokumentsidan

2020-05-09
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2020-05-06
Lagt upp nytt dokument om sommarstäd samt städkartor för respektive fyrkant på informationssidan samt på Dokumentsidan

2019-09-17
Nya husägare 30O. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan

2019-08-26
Lagt dokument GDPR information på Dokumentsidan samt på informationssidan

2019-05-28
Lagt ut protokoll från stämman 2019 på Dokumentsidan

2019-05-27
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2019-05-14
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2019 på Dokumentsidan

2019-05-08
Lagt ut info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2019-04-28
Nytt datum för stämma på sidan Aktuellt

2019-04-15
Info om stämma och vårstädning på sidan Aktuellt

2018-12-19
Nya husägare 26P och 30B. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan

2018-06-11
Lagt ut protokoll från stämman 2018 på Dokumentsidan

2018-05-21
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt
Lagt till ett dokument om Sommarstädning på Dokumentsidan samt på informationssidan

2018-05-07
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2018 på Dokumentsidan
Lagt upp ett styrelseprotokoll för 20180502 på den lösenordsskyddade medlemssidan

2018-05-06
Lagt upp styrelseprotokoll för 2016-2018 på den lösenordsskyddade medlemssidan
Lagt ut 4st tallbarr (sep 2016, sep 2017, dec 2017 och apr 2018) på Dokumentsidan

2018-04-18
Info om stämma och vårstädning på sidan Aktuellt

2018-01 22
Uppdaterat längperson på 30G-M på sidan längpersoner

2017-06-15
Lagt upp driftstörning 2017-06-15 på sidan driftstörningar

2017-06-14
Lagt ut protokoll från stämman 2017 på Dokumentsidan
Uppdaterat trasiga länkar på Länksidan
Lagt till länk till "Innanför ringleden - Stadsutvecklingsprogram" på Länksidan och på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2017-05-22
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen
Uppdaterat underhållsplan på Dokumentsidan med ny version.
Nya husägare 26N, 28M samt några namnbyten. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan

2017-05-21
Lagt ut ny version av "Budget 2017  samt  budgetutfall 2016 (bilaga 3)" på Dokumentsidan

2017-05-10
Info om städning på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2017-05-07
Info om kallelse på sidan Aktuellt
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2017 på Dokumentsidan

2017-04-08
Lagt in info om kallelse och städning på sidan Aktuellt

2016-06-03
Lagt in klippkartor på informationssidan

2016-06-01
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2016-05-31
Lagt ut protokoll från stämman 2016 på Dokumentsidan

2016-05-16
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2016 på Dokumentsidan
Info om kallelse på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2016-05-04
Info om städning på sidan Aktuellt

2016-01-18
Lagt ut 3st tallbarr (sep 2012, nov 2012 och dec 2015) på Dokumentsidan
Uppdaterat informationssidan (sopsortering och ansvarsområden)
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv
Ändrat utseende på sitemeterräknaren till endast siffror då den bara visade en svart ruta

2016-01-05
Uppdaterat Kontakter med kontakter för ansvarsområden

2015-08-22
Nya husägare 26G, 30 Y och Z. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan
Uppdaterat Kontakter med Lennarts nya adress och telefon

2015-06-01
Uppdaterat längperson på 30G-M på sidan längpersoner
Uppdaterat informationssidan med info om nyckelskåp till förråd
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2015-05-28
Uppdaterat Kontakter med nya suppleanter och revisorer.
Ändrat på sidan internet-information så att dokumenten nu öppnas i en ny flik i webbläsare, så att det även fungerar att se hela dokumenten i en iPad
Lagt till bredbandskollen-mätning på sidan internet-information
Vänstermenyn - Länken till kartan (Google maps) öppnas nu i ny flik
Ny köp & sälj-sida med externa länkar
på Länksidan - Fixat länkar till Adobe reader och libreoffice svensk

2015-05-27
Lagt ut protokoll från stämman 2015 på Dokumentsidan
Ändrat på Dokumentsidan så att dokumenten nu öppnas i en ny flik i webbläsare, så att det även fungerar att se hela dokumenten i en iPad

2015-05-19
Lagt upp fullmaktsdokument på Dokumentsidan

2015-05-07
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2015 på Dokumentsidan
Info om kallelse och städning på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2014-06-02
Lagt ut protokoll från stämman 2014 på Dokumentsidan
Uppdaterat Kontakter med nya suppleanter och valberedning. Styrelsen är densamma.
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2014-05-05
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2014 på Dokumentsidan

2014-03-25
Lagt in städlista 2014 på sidan Aktuellt
Nya husägare 26O. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan
Ändrat så att länken på vänstermenyn till Foton öppnas på en ny sida (för att dom ska visas) och ändrat så att den inte gör redirect till Google+

2014-02-05
Nya husägare 28F. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan

2013-10-23
Lagt upp styrelseprotokoll för 2013 på den lösenordsskyddade medlemssidan
Lagt ut Tallbarr Oktober + Mars 2013 på Dokumentsidan

2013-06-11
Uppdaterat Kontakter med nya suppleanterna

2013-06-04
Lagt ut protokoll från stämman 2013 på Dokumentsidan
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen

2013-05-09
Lagt ut kallelse till stämman 2013 + bilagor på Dokumentsidan

2013-05-07
Lagt ut information om årsstämman på sidan Aktuellt

2013-04-09
Lagt till Underhållsplan 2013 på Dokumentsidan
Ändrat ägare 26 C och 30 H
Ändrat längperson 30 G – M

2012-10-05
Lagt ut Tallbarr Oktober på Dokumentsidan

2012-08-27
Ändrat husägare 28P och 30X och ett namnbyte på 30A, enligt uppgifter från Lennart

2012-06-03
Lagt ut protokoll från föreningsstämman 2012 på Dokumentsidan

2012-05-22
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen

2012-05-21
Lagt ut info om städkväll på sidan Aktuellt

2012-05-06
Lagt ut kallelse till stämman + bilagor på Dokumentsidan
Lagt ut info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2012-01-24
Lagt upp text om enskild medlem på informationssidan och lagt upp styrelseprotokoll på den lösenordsskyddade medlemssidan på uppdrag av styrelsen

2011-10-22
Lagt till en ny bredbandskollen-mätning på sidan internet-information
Lagt till  Bredband2 kundtjänst och flyttat om lite på sidan internet-information

2011-10-19
Uppdaterat husägare enligt uppgifter från Lennart

2011-09-22
Uppdaterat längpersoner och husägare enligt uppgifter från Lennart

2011-09-21
Ändrat info ang. IP-adress på sidan internet-information

2011-09-19
Lagt upp stadgarna på Dokumentsidan

2011-08-23
Ändrat husägare på 30F och 30M enligt uppgift från Lennart

2011-08-21
Uppdaterat länken till Bredband2 driftstörningar

2011-08-14
Flyttat gamla nyheter från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv
Snyggat till sidan längpersoner

2011-07-26
Lagt upp 1 styrelseprotokoll på uppdrag av styrelseordförande på den lösenordsskyddade medlemssidan

2011-07-10
Bytt foto på startsidan och lagt till några på fotosidan
Gjort om färgtema från "Senapsgul" till "Limeish gray"

2011-06-10
Lagt upp dokument om tallbackens förbrukningsuppgifter på medlemssidan

2011-05-31
Lagt ut protokoll från föreningsstämman 2011 på Dokumentsidan
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen

2011-05-20
Flyttat sidan med husägare på uppdrag av styrelsen till den lösenordsskyddade medlemssidan

2011-05-12
Lagt ut kallelse till föreningsstämman 2011 på Dokumentsidan

2011-05-02
Lagt upp 1 styrelseprotokoll på uppdrag av Kjell på den lösenordsskyddade medlemssidan

2011-04-25
Lagt upp 2 styrelseprotokoll på uppdrag av Kjell på den lösenordsskyddade medlemssidan

2011-03-26
Lagt upp en bild på att vi passerat 4000 besökare på sidan Aktuellt

2011-03-18
Lagt upp information om hemsidesutrymme och ny bredbandmätning på internet-information

2011-03-15
Lagt upp driftstörning 2011-03-15 på sidan driftstörningar

2011-01-24
Lagt upp styrelseprotokoll på uppdrag av styrelsen på den nya lösenordsskyddade medlemssidan

2010-12-19
Uppdaterat Eniros sökbox längst ner på sidan Husägare
Lagt in Eniro sökboxar på söksidan

2010-11-16
Lagt ut tips om golvvärme på mindre ytor på Tipssidan

2010-11-13
Uppdaterat lite på internet-information

2010-11-09
Lagt upp driftstörning vi hade mellan 2010-11-08 och 2010-11-09 på sidan driftstörningar
Lagt upp ny bredbandsmätning på internet-information.

2010-10-26
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt
Hade tappat bort tallbackenfoton. Fixat tillbaka dom. Länken på vänstermenyn -> Foton

2010-10-18
Ändrat kartlänken i vänstermenyn från Eniro till Google maps, då sandbackavägen felaktigt heter Hyggesvägen längst upp mot kurvan i Eniro (och hitta.se)
Skickat ett mail till Eniro om det

2010-10-16
Lagt upp information (mail, dns, felanmälan m.m.) på internet-information
Lagt till ett avsnitt som heter internet på Dokumentsidan
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-09-28
Lagt info från styrelsen på sidan Aktuellt
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-09-11
Lagt info från styrelsen på sidan Aktuellt

2010-09-03
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-09-02
Lagt info från styrelsen på sidan Aktuellt

2010-09-01
Ändrat mailadress Johan Svensk i styrelsen på kontaktsidan

2010-08-23
Lagt ut info från Kjell på sidan Aktuellt

2010-08-07
Lagt in mailadresser till styrelsen på kontaktsidan

2010-07-15
Lagt ut info om driftstörning hos Bredband2 på sidan Aktuellt
Arkiverat nyheter
Fixat några Bredband2 länkar

2010-07-05
Uppdaterat från Länksidan:
- Lagt till Kalle Proroks hemssida
- Tagit bort http://www.alltombostad.se
- Lagt till http://www.villaagarna.se

2010-06-23
Lagt ut protokoll från extra föreningsstämman 2010-06-22 på Dokumentsidan

2010-06-20
Lagt ut kallelse till extra föreningsstämman 2010-06-22 på Dokumentsidan

2010-06-03 17:25
Uppdaterat husägare på uppdrag av Lennart
Nya husägare 30U Lennart Täljeblad och Anna Westerlund
(tidigare ägare: Lars Dahlgren och Marlene Dahlgren)

2010-06-03
Uppdaterat med nya styrelsen och valberedningen på kontaktsidan

2010-06-01
Lagt ut protokoll och bilagor från föreningsstämman 2010-05-27 på Dokumentsidan

2010-05-20
Uppdaterat med info från Lennart om städning på sidan Aktuellt

2010-05-10
Uppdaterat med info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-05-06
Uppdaterat med info från Lennart och styrelsen på sidan Aktuellt

2010-04-29
Uppdaterat med info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-03-10
Lagt ut Umeå Energis presentation från extrastämman på Dokumentsidan

2010-03-09
Lagt ut protokoll från extrastämman på Dokumentsidan

2010-03-06
Uppdaterat längpersoner och husägare på uppdrag av Lennart
Här kommer nya ändringar inom samfälligheten:
28 q ändras från Marianne till Birgit Lundström
Nya husägare 28 J Daniel Pettersson, Josefin Brännvall
Längpersoner 28A – F skall vara P-O Nilsson 28C
Nya längpersoner 28G – M  Per Norman 28 L
Nya längpersoner 28 N – S  Stefan Jonsson  28 O

Flyttat gamla nyheter på sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv

2010-01-21
Lagt info från styrelsen om framflyttad extrastämma på Aktuellt

2010-01-03
Lagt ut info från Lennart om snö på cykelbana och överhäng på Aktuellt

2009-10-14
Lagt ut tallbarret oktober på Aktuellt

2009-09-29
Lagt upp en ny mätning av bredbandet på internet-information

2009-09-18
Tagit bort Skycom webmail från Länksidan

2009-06-30
Lagt upp en söksida i vänstermenyn för att söka efter information på Tallbackens hemsida via Google

2009-06-24
Lagt upp en sida med internet-information, med en felsökningsguide för fiberkonvertern
    Sidan finns tillgänglig från vänstermenyn
La även upp en sida för de driftstörningar vi haft (som jag har noterat), med länk till Bredband2's sida för driftstörningar
    Sidan finns bara tillgänglig från sidan internet-information
Flyttat "mina" planritningar från Dokumentsidan till mitt tips på Tipssidan

2009-06-23
Lagt ut väderinfo från http://www.klart.se på startsidan och en länk i vänstermenyn för att gå tillbaka till "Start" där vädret ligger

2009-06-10
Lagt ut info från Lennart på Aktuellt

2009-05-27
Lagt ut "preliminär underhållsplan 090515" och 3st Tallbarr på Dokumentsidan
Lagt ut "skrivning till gårdar angående avverkning 081230" på Nyhetsarkivsidan

2009-05-26
Flyttat städkväll till Nyhetsarkiv
Flyttat om Johans tipsfoton så att dom kommer i "gjord ordning" från ventilation i Bastu/WC/Förråd till uttag i Gillestuga

2009-05-24
Lagt ut årets protokoll på Dokumentsidan

2009-05-23
Lagt upp ett tips från Johan 26L på Tipssidan

2009-05-20
Lagt upp länk till en gratis extern köp&sälj-sida: http://umeatorget.se i vänstermenyn
Lagt upp en Tips-sida där vi på tallbacken kan dela med oss av lösningar, tips och ideér
Lagt in några Umeå-länkar på Länksidan
Lagt upp inscannade planritningar på Dokumentsidan
Tagit bort Malin och lagt till Johan Svensk som ny styrelseledamot på kontaktsidan
Flyttat kallelsen till Nyhetsarkiv och bilagor till Dokumentsidan

2009-05-10
Lagt in lite fina Adobe-ikoner vid dokument och pilar i huvudmenyn
Ändrat från Välkommen till Information och flyttat Nyhetsarkiv längst ner i menyn

2009-05-09
Lagt till Balans och resultaträkning och Resultat 2008 samt förslag till budget 2009 under Kallelsen på Aktuellt
Lagt upp en  ny sida för längpersoner fortfarande länkad på kontaktsidan
Lagt upp en ny sida för husägare och en länk på huvudmenyn till vänster
Lagt in en Eniro sökbox längst ner på för sidan Husägare
Lagt ut en uppmaning om att alla ska skicka in sin mailadress till Lennart på Aktuellt

2009-05-08
Lagt ut dokument till Kallelsen på Aktuellt
Lagt ut ett förklarande dokument kring ändrade dnser på Aktuellt

2009-05-05
Lagt upp en lista över längpersonerna på kontaktsidan
Lagt ut kallelse till stämman och info om DNS-förändring på Aktuellt

2009-04-27
Lagt upp en lista över alla boende på Dokumentsidan
Ändrat länk till Bredband2s kundtjänst på Länksidan
Ändrat i vänstermenyn: Bilder till Foton, Arkiv till Nyhetsarkiv

2009-04-03
Lagt in mer info på välkommensidan, från "huspärmen" som delades ut 2003

2009-03-04
Flyttat erbjudande om högtrycksspolning till arkiv
Lagt in ledamöter och valberedning på kontaktsidan

2009-03-01
Lagt ut ett vinterfoto under Foton

2009-01-18
    Lagt ut Protokoll 2006-2008 i pdf-format och länk till acrobat reader på Dokumentsidan

2009-01-12
    Lagt ut sidan direkt under tallbacken.info. Lagt in Sitemeter-räknare och Sörens mailadress

2008-10-01
    Lagt till Välkommen, ett protokoll och uppdaterat listan med kontaktpersoner

2008-09-30
    Ett förslag/utkast på en egen hemsida