2021-06-26
Info om @tallbacken.info mail på sidan internet-information
Uppdaterat länkar på Länksidan

2021-05-23
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2021-05-08
Nya husägare 28Q och 30S. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2021-05-04
Uppdaterat ansvarig Undercentral på sidan Kontakter.
Uppdaterat längperson på 30N-S på sidan längpersoner

2021-05-03
Lagt till ny kapacitetsbild internet på sidan internet-information

2020-10-06
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2020-10-05
Lagt till kapacitetsbild internet på sidan internet-information
Tagit bort Klart-väder-kod på startsidan för snabbare laddning

2020-10-03
Lagt upp protokollet från stämman på Dokumentsidan.
Uppdaterat styrelse och valberedning på sidan Kontakter.
Rättat långsam laddning av sidan husägare på den lösenordsskyddade medlemssidan.
Uppdaterat ansvarig för nedan på sidan Kontakter.
   · Gemensamma elektriska anläggningar (belysningen inom samfälldens område och motorvärmaruttagen)
   · Gräsklippning och det gemensamma garaget

2020-10-01
Kompletterat med bilagor (resultaträkning, balansräkning och kostnadsfördelning) på Dokumentsidan.
La även ut en korrigerad "Sammanställning budget och utfall" på Dokumentsidan.

2020-09-30
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2020 på Dokumentsidan.

2020-05-09
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2020-05-06
Lagt upp nytt dokument om sommarstäd samt städkartor för respektive fyrkant på informationssidan samt på Dokumentsidan.

2019-09-17
Nya husägare 30O. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2019-08-26
Lagt dokument GDPR information på Dokumentsidan samt på informationssidan

2019-05-28
Lagt ut protokoll från stämman 2019 på Dokumentsidan.

2019-05-27
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2019-05-14
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2019 på Dokumentsidan.

2019-05-08
Lagt ut info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2019-04-28
Nytt datum för stämma på sidan Aktuellt

2019-04-15
Info om stämma och vårstädning på sidan Aktuellt

2018-12-19
Nya husägare 26P och 30B. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2018-06-11
Lagt ut protokoll från stämman 2018 på Dokumentsidan.

2018-05-21
Info om sommarstädning på sidan Aktuellt
Lagt till ett dokument om Sommarstädning på Dokumentsidan samt på informationssidan

2018-05-07
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2018 på Dokumentsidan.
Lagt upp ett styrelseprotokoll för 20180502 på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2018-05-06
Lagt upp styrelseprotokoll för 2016-2018 på den lösenordsskyddade medlemssidan.
Lagt ut 4st tallbarr (sep 2016, sep 2017, dec 2017 och apr 2018) på Dokumentsidan.

2018-04-18
Info om stämma och vårstädning på sidan Aktuellt

2018-01 22
Uppdaterat längperson på 30G-M på sidan längpersoner

2017-06-15
Lagt upp driftstörning 2017-06-15 på sidan driftstörningar

2017-06-14
Lagt ut protokoll från stämman 2017 på Dokumentsidan.
Uppdaterat trasiga länkar på Länksidan
Lagt till länk till "Innanför ringleden - Stadsutvecklingsprogram" på Länksidan och på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2017-05-22
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen
Uppdaterat underhållsplan på Dokumentsidan med ny version.
Nya husägare 26N, 28M samt några namnbyten. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2017-05-21
Lagt ut ny version av "Budget 2017  samt  budgetutfall 2016 (bilaga 3)" på Dokumentsidan.

2017-05-10
Info om städning på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2017-05-07
Info om kallelse på sidan Aktuellt
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2017 på Dokumentsidan.

2017-04-08
Lagt in info om kallelse och städning på sidan Aktuellt

2016-06-03
Lagt in klippkartor på informationssidan

2016-06-01
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2016-05-31
Lagt ut protokoll från stämman 2016 på Dokumentsidan.

2016-05-16
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2016 på Dokumentsidan.
Info om kallelse på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2016-05-04
Info om städning på sidan Aktuellt

2016-01-18
Lagt ut 3st tallbarr (sep 2012, nov 2012 och dec 2015) på Dokumentsidan.
Uppdaterat informationssidan (sopsortering och ansvarsområden).
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.
Ändrat utseende på sitemeterräknaren till endast siffror då den bara visade en svart ruta.

2016-01-05
Uppdaterat Kontakter med kontakter för ansvarsområden.

2015-08-22
Nya husägare 26G, 30 Y och Z. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.
Uppdaterat Kontakter med Lennarts nya adress och telefon.

2015-06-01
Uppdaterat längperson på 30G-M på sidan längpersoner
Uppdaterat informationssidan med info om nyckelskåp till förråd.
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2015-05-28
Uppdaterat Kontakter med nya suppleanter och revisorer.
Ändrat på sidan internet-information så att dokumenten nu öppnas i en ny flik i webbläsare, så att det även fungerar att se hela dokumenten i en iPad.
Lagt till bredbandskollen-mätning på sidan internet-information
Vänstermenyn - Länken till kartan (Google maps) öppnas nu i ny flik
Ny köp & sälj-sida med externa länkar
på Länksidan - Fixat länkar till Adobe reader och libreoffice svensk

2015-05-27
Lagt ut protokoll från stämman 2015 på Dokumentsidan.
Ändrat på Dokumentsidan så att dokumenten nu öppnas i en ny flik i webbläsare, så att det även fungerar att se hela dokumenten i en iPad.

2015-05-19
Lagt upp fullmaktsdokument på Dokumentsidan.

2015-05-07
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2015 på Dokumentsidan.
Info om kallelse och städning på sidan Aktuellt
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2014-06-02
Lagt ut protokoll från stämman 2014 på Dokumentsidan.
Uppdaterat Kontakter med nya suppleanter och valberedning. Styrelsen är densamma.
Flyttat inaktuell info från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2014-05-05
Lagt ut kallelse och bilagor till stämman 2014 på Dokumentsidan.

2014-03-25
Lagt in städlista 2014 på sidan Aktuellt
Nya husägare 26O. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.
Ändrat så att länken på vänstermenyn till Foton öppnas på en ny sida (för att dom ska visas) och ändrat så att den inte gör redirect till Google+

2014-02-05
Nya husägare 28F. Aktuella husägare finns på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2013-10-23
Lagt upp styrelseprotokoll för 2013 på den lösenordsskyddade medlemssidan.
Lagt ut Tallbarr Oktober + Mars 2013 på Dokumentsidan.

2013-06-11
Uppdaterat Kontakter med nya suppleanterna.

2013-06-04
Lagt ut protokoll från stämman 2013 på Dokumentsidan.
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen

2013-05-09
Lagt ut kallelse till stämman 2013 + bilagor på Dokumentsidan.

2013-05-07
Lagt ut information om årsstämman på sidan Aktuellt

2013-04-09
Lagt till Underhållsplan 2013 på Dokumentsidan.
Ändrat ägare 26 C och 30 H
Ändrat längperson 30 G – M

2012-10-05
Lagt ut Tallbarr Oktober på Dokumentsidan.

2012-08-27
Ändrat husägare 28P och 30X och ett namnbyte på 30A, enligt uppgifter från Lennart

2012-06-03
Lagt ut protokoll från föreningsstämman 2012 på Dokumentsidan.

2012-05-22
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen

2012-05-21
Lagt ut info om städkväll på sidan Aktuellt

2012-05-06
Lagt ut kallelse till stämman + bilagor på Dokumentsidan.
Lagt ut info om sommarstädning på sidan Aktuellt

2012-01-24
Lagt upp text om enskild medlem på informationssidan och lagt upp styrelseprotokoll på den lösenordsskyddade medlemssidan på uppdrag av styrelsen.

2011-10-22
Lagt till en ny bredbandskollen-mätning på sidan internet-information
Lagt till  Bredband2 kundtjänst och flyttat om lite på sidan internet-information

2011-10-19
Uppdaterat husägare enligt uppgifter från Lennart.

2011-09-22
Uppdaterat längpersoner och husägare enligt uppgifter från Lennart.

2011-09-21
Ändrat info ang. IP-adress på sidan internet-information

2011-09-19
Lagt upp stadgarna på Dokumentsidan.

2011-08-23
Ändrat husägare på 30F och 30M enligt uppgift från Lennart.

2011-08-21
Uppdaterat länken till Bredband2 driftstörningar.

2011-08-14
Flyttat gamla nyheter från sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.
Snyggat till sidan längpersoner.

2011-07-26
Lagt upp 1 styrelseprotokoll på uppdrag av styrelseordförande på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2011-07-10
Bytt foto på startsidan och lagt till några på fotosidan.
Gjort om färgtema från "Senapsgul" till "Limeish gray"

2011-06-10
Lagt upp dokument om tallbackens förbrukningsuppgifter på medlemssidan.

2011-05-31
Lagt ut protokoll från föreningsstämman 2011 på Dokumentsidan.
Uppdaterat Kontakter med nya styrelsen.

2011-05-20
Flyttat sidan med husägare på uppdrag av styrelsen till den lösenordsskyddade medlemssidan.

2011-05-12
Lagt ut kallelse till föreningsstämman 2011 på Dokumentsidan.

2011-05-02
Lagt upp 1 styrelseprotokoll på uppdrag av Kjell på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2011-04-25
Lagt upp 2 styrelseprotokoll på uppdrag av Kjell på den lösenordsskyddade medlemssidan.

2011-03-26
Lagt upp en bild på att vi passerat 4000 besökare på sidan Aktuellt

2011-03-18
Lagt upp information om hemsidesutrymme och ny bredbandmätning på internet-information.

2011-03-15
Lagt upp driftstörning 2011-03-15 på sidan driftstörningar

2011-01-24
Lagt upp styrelseprotokoll på uppdrag av styrelsen på den nya lösenordsskyddade medlemssidan.

2010-12-19
Uppdaterat Eniros sökbox längst ner på sidan Husägare.
Lagt in Eniro sökboxar på söksidan.

2010-11-16
Lagt ut tips om golvvärme på mindre ytor på Tipssidan.

2010-11-13
Uppdaterat lite på internet-information.

2010-11-09
Lagt upp driftstörning vi hade mellan 2010-11-08 och 2010-11-09 på sidan driftstörningar
Lagt upp ny bredbandsmätning på internet-information.

2010-10-26
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt
Hade tappat bort tallbackenfoton. Fixat tillbaka dom. Länken på vänstermenyn -> Foton.

2010-10-18
Ändrat kartlänken i vänstermenyn från Eniro till Google maps, då sandbackavägen felaktigt heter Hyggesvägen längst upp mot kurvan i Eniro (och hitta.se).
Skickat ett mail till Eniro om det.

2010-10-16
Lagt upp information (mail, dns, felanmälan m.m.) på internet-information.
Lagt till ett avsnitt som heter internet på Dokumentsidan.
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-09-28
Lagt info från styrelsen på sidan Aktuellt
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-09-11
Lagt info från styrelsen på sidan Aktuellt

2010-09-03
Lagt info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-09-02
Lagt info från styrelsen på sidan Aktuellt

2010-09-01
Ändrat mailadress Johan Svensk i styrelsen på kontaktsidan.

2010-08-23
Lagt ut info från Kjell på sidan Aktuellt

2010-08-07
Lagt in mailadresser till styrelsen på kontaktsidan.

2010-07-15
Lagt ut info om driftstörning hos Bredband2 på sidan Aktuellt
Arkiverat nyheter
Fixat några Bredband2 länkar

2010-07-05
Uppdaterat från Länksidan:
- Lagt till Kalle Proroks hemssida
- Tagit bort http://www.alltombostad.se
- Lagt till http://www.villaagarna.se

2010-06-23
Lagt ut protokoll från extra föreningsstämman 2010-06-22 på Dokumentsidan.

2010-06-20
Lagt ut kallelse till extra föreningsstämman 2010-06-22 på Dokumentsidan.

2010-06-03 17:25
Uppdaterat husägare på uppdrag av Lennart.
Nya husägare 30U Lennart Täljeblad och Anna Westerlund
(tidigare ägare: Lars Dahlgren och Marlene Dahlgren)

2010-06-03
Uppdaterat med nya styrelsen och valberedningen på kontaktsidan.

2010-06-01
Lagt ut protokoll och bilagor från föreningsstämman 2010-05-27 på Dokumentsidan.

2010-05-20
Uppdaterat med info från Lennart om städning på sidan Aktuellt

2010-05-10
Uppdaterat med info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-05-06
Uppdaterat med info från Lennart och styrelsen på sidan Aktuellt

2010-04-29
Uppdaterat med info från Lennart på sidan Aktuellt

2010-03-10
Lagt ut Umeå Energis presentation från extrastämman på Dokumentsidan.

2010-03-09
Lagt ut protokoll från extrastämman på Dokumentsidan.

2010-03-06
Uppdaterat längpersoner och husägare på uppdrag av Lennart.
Här kommer nya ändringar inom samfälligheten:
28 q ändras från Marianne till Birgit Lundström
Nya husägare 28 J Daniel Pettersson, Josefin Brännvall
Längpersoner 28A – F skall vara P-O Nilsson 28C
Nya längpersoner 28G – M  Per Norman 28 L
Nya längpersoner 28 N – S  Stefan Jonsson  28 O

Flyttat gamla nyheter på sidan Aktuellt till Nyhetsarkiv.

2010-01-21
Lagt info från styrelsen om framflyttad extrastämma på Aktuellt.

2010-01-03
Lagt ut info från Lennart om snö på cykelbana och överhäng på Aktuellt.

2009-10-14
Lagt ut tallbarret oktober på Aktuellt.

2009-09-29
Lagt upp en ny mätning av bredbandet på internet-information.

2009-09-18
Tagit bort Skycom webmail från Länksidan.

2009-06-30
Lagt upp en söksida i vänstermenyn för att söka efter information på Tallbackens hemsida via Google.

2009-06-24
Lagt upp en sida med internet-information, med en felsökningsguide för fiberkonvertern.
    Sidan finns tillgänglig från vänstermenyn.
La även upp en sida för de driftstörningar vi haft (som jag har noterat), med länk till Bredband2's sida för driftstörningar.
    Sidan finns bara tillgänglig från sidan internet-information.
Flyttat "mina" planritningar från Dokumentsidan till mitt tips på Tipssidan.

2009-06-23
Lagt ut väderinfo från http://www.klart.se på startsidan och en länk i vänstermenyn för att gå tillbaka till "Start" där vädret ligger.

2009-06-10
Lagt ut info från Lennart på Aktuellt.

2009-05-27
Lagt ut "preliminär underhållsplan 090515" och 3st Tallbarr på Dokumentsidan.
Lagt ut "skrivning till gårdar angående avverkning 081230" på Nyhetsarkivsidan.

2009-05-26
Flyttat städkväll till Nyhetsarkiv.
Flyttat om Johans tipsfoton så att dom kommer i "gjord ordning" från ventilation i Bastu/WC/Förråd till uttag i Gillestuga.

2009-05-24
Lagt ut årets protokoll på Dokumentsidan.

2009-05-23
Lagt upp ett tips från Johan 26L på Tipssidan.

2009-05-20
Lagt upp länk till en gratis extern köp&sälj-sida: http://umeatorget.se i vänstermenyn.
Lagt upp en Tips-sida där vi på tallbacken kan dela med oss av lösningar, tips och ideér.
Lagt in några Umeå-länkar på Länksidan.
Lagt upp inscannade planritningar på Dokumentsidan.
Tagit bort Malin och lagt till Johan Svensk som ny styrelseledamot på kontaktsidan.
Flyttat kallelsen till Nyhetsarkiv och bilagor till Dokumentsidan.

2009-05-10
Lagt in lite fina Adobe-ikoner vid dokument och pilar i huvudmenyn.
Ändrat från Välkommen till Information och flyttat Nyhetsarkiv längst ner i menyn.

2009-05-09
Lagt till Balans och resultaträkning och Resultat 2008 samt förslag till budget 2009 under Kallelsen på Aktuellt.
Lagt upp en  ny sida för längpersoner fortfarande länkad på kontaktsidan.
Lagt upp en ny sida för husägare och en länk på huvudmenyn till vänster.
Lagt in en Eniro sökbox längst ner på för sidan Husägare.
Lagt ut en uppmaning om att alla ska skicka in sin mailadress till Lennart på Aktuellt.

2005-09-08
Lagt ut dokument till Kallelsen på Aktuellt.
Lagt ut ett förklarande dokument kring ändrade dnser på Aktuellt.

2009-05-05
Lagt upp en lista över längpersonerna på kontaktsidan.
Lagt ut kallelse till stämman och info om DNS-förändring på Aktuellt.

2009-04-27
Lagt upp en lista över alla boende på Dokumentsidan.
Ändrat länk till Bredband2s kundtjänst på Länksidan.
Ändrat i vänstermenyn: Bilder till Foton, Arkiv till Nyhetsarkiv.

2009-04-03
Lagt in mer info på välkommensidan, från "huspärmen" som delades ut 2003.

2009-03-04
Flyttat erbjudande om högtrycksspolning till arkiv.
Lagt in ledamöter och valberedning på kontaktsidan.

2009-03-01
Lagt ut ett vinterfoto under Foton.

2009-01-18
    Lagt ut Protokoll 2006-2008 i pdf-format och länk till acrobat reader på Dokumentsidan.

2009-01-12
    Lagt ut sidan direkt under tallbacken.info. Lagt in Sitemeter-räknare och Sörens mailadress.

2008-10-01
    Lagt till Välkommen, ett protokoll och uppdaterat listan med kontaktpersoner.

2008-09-30
    Ett förslag/utkast på en egen hemsida.