Styrelsen 2021-2022
Ordförande
Tobias Thomson, 28B, 070-6362931

Ledamöter
Terje Holand, 26P
Jens Johansson, 30M
Magnus Josefsson, 26E
Malin Forsgren, 26F
Johannes Oscarsson, 30X

Suppleanter
Jonas Salomonsson, 28S
Sara Eriksson, 26C
Marie-Louise Saetre, 28H

Revisorer
Mikael Rännar, 26B
Anna Tjäderborn, 30G

Valberedning
Johan Sikström, 28V, Sammankallande
Angelica Barahooi, 28X
Hillevi Österberg, 26H

Längpersoner

Kontaktperson per ansvarsområde
· Undercentral (värme, kallvatten, varmvatten, avlopp, dränering och vattenrening)
Lars wretell, 26R

· Gemensamma elektriska anläggningar (belysningen inom samfälldens område och motorvärmaruttagen)
Arne Ekström, 30K
070-6577062

· Bredbandsanläggning och hemsidan
Thomas Norlund, 26J
070-326 70 14
tnorlund@gmail.com

· Gräsklippning och det gemensamma garaget
Arne Ekström, 30K
070-6577062

· Snöröjning/sandning
Malin Forsgren, 26F
072-2019597