Styrelsen 2018-2019
Ordförande
Marikk Henriksson, 28D

Ledamöter
Linda Janeheim, 28P
Mattias Karlsson, 28F
Jens Johansson, 30M
Sören Antonsson, 30V
Magnus Josefsson, 26E
Malin Forsgren, 26F

Suppleanter
Marie Hansson, 30J
Andreas Nordström, 28G
Marie-Louise Saetre, 28H

Revisorer
Karl Jäghagen, 26A
Anna Tjäderborn, 30G

Valberedning 2015-2016
Linda Lindvall, 28K, sammankallande
Hans Petrusson, 30N
Katarina Lindström, 30M

Längpersoner

Kontaktperson per ansvarsområde
· Undercentral (värme, kallvatten, varmvatten, avlopp, dränering och vattenrening)
Eje Fällman, 30T
070-561 22 14
eje.fallman@umea.se

· Gemensamma elektriska anläggningar (belysningen inom samfälldens område och motorvärmaruttagen)
Jan Roslin, 30S
070-516 57 76
jan.roslin@hotmail.com

· Bredbandsanläggning och hemsidan
Thomas Norlund, 26J
070-326 70 14
tnorlund@gmail.com

· Gräsklippning och det gemensamma garaget
Jan Roslin, 30S
070-516 57 76
jan.roslin@hotmail.com

· Snöröjning/sandning
Sören Antonsson, 30V
090-12 28 15
antonsson30@outlook.com